Son  Gönderme  Tarihi

13 Ekim 2022

 Sorularınız için bilimsel sekreterya ile iletişime geçiniz.      hititailehekimligikongresi@gmail.com

  • Sözel bildiri oturumu programda gösterilen tarih ve saatte çevrimiçi olarak sunulacaktır.
  • Bildiri özetleri değerlendirme komitesi tarafından çift-kör olarak  incelenecek ve  sonuçlar yazarlara e-posta yoluyla gönderilecektir.
  • Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmede birinci seçilen bildiri sahibine sertifika verilecektir.
  • Değerlendirme için bildirideki yazarlardan en az bir kişinin kongre kaydının başvuru tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir.
  • Kabul edilmiş tüm bildirilerin özetleri kongre web sayfasında sunulacaktır.

Bildiri Gönderimi

  • Özetler web sitesi üzerinden bildiri sistemi kullanılarak çevrimiçi olarak gönderilmelidir.
  • Gönderilen bildiriler Türkçe  olarak hazırlanmış olmalıdır. Özetlerin kabul edilmesi durumunda, aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatası yapılmamasına dikkat edilmelidir.
  • Sunumu yapacak olan yazarın 13 Ekim 2022 tarihine kadar Kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir.     

 Yazım Kuralları

 

1. İsimlerin sadece ilk harfi büyük olmalı, devamı küçük harflerle yazılmalıdır.
2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
3. Yazarların çalıştıkları kurumların adı ve bulunduğu il belirtilmelidir.
4. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalı, özet başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.
5. Özet içinde kısaltma kullanılacaksa, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
6. Özette amaç ve kullanılan yöntemler belirtilmeli, bulgular yeterli ayrıntıyla birlikte özetlendikten sonra sonuç açıklanmalıdır.
7. Özetin tamamı (başlık, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere) 3000 karakteri geçmemelidir
8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarından oluşmalıdır.
9. Bildiri özetinize en uygun konu başlığı ilgili adımda seçilmelidir.

10.Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır. Bir adet tablo eklenebilir. Bildiri özetinde resim, fotoğraf gibi görseller yer almamalıdır.

11.Bir yazar en çok iki bildiride birinci isim olarak yer alabilir.